Následující část mimořádně složité operace bude spočívat v upevnění speciální pumpy, kterou bude přes ocelové potrubí většina unikající ropy přečerpávána do tankeru na hladině moře. Celé zařízení by mělo být plně funkční od pondělí.

Kontejner k jímání ropy u dna moře

jpg", width:800, height:533 } }];