Zlatá bula sicilská - 800 let

26. září 2012 | 08.21 |

Zlatá bula sicilská

Bula zajistila dědičnost titulu českého krále

Zlatá bula sicilská byla vydána 26. září 1212 v Basileji římským a sicilským králem a budoucím císařem Fridrichem II. ve prospěch českého panovníka Přemysla Otakara I.

Bula, jejíž součástí jsou další dvě listiny, potvrzovala práva a výsady českých králů k římské říši. Garantovala mimo jiné vnitřní nezávislost českého státu, nedílnost království a především dědičný královský titul pro českého panovníka.

Všechny vystavené listiny jsou národními kulturními památkami, stejně jako třeba korunovační klenoty nebo Pražský hrad.

Zlatá bula sicilská 1

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře